Medzinárodný turnaj vo futbale aj s našou účasťou 🤝

Dňa 30.5.2023 sa naši žiaci 4.ročníka športových tried (ročníky narodenia 2012) v spolupráci s futbalovou akadémiou FA BENECOL Košice sa zúčastnili VII. ročníka Medzinárodného futbalového turnaja v PKO Aréne vo Vranove nad Topľou. Turnaj sa konal pod záštitou veľvyslanca SR na Ukrajine Mareka Šafina a veľvyslanca Ukrajiny v SR Myroslava Kastrana. Hlavným rozhodcom turnaja bol Ľuboš Micheľ. Na turnaji sa zúčastnili mužstvá zo: ZŠ Lúčna Vranov nad Topľou, ZŠ Komenského Svidník, ZŠ Postupimská Košice, ZŠ Staničná, Klub MŠK Tesla Stropkov a tri mužstvá z Ukrajiny – FK Miinaj. Víťazom turnaja sa stalo FK Miinaj.
Veľmi pekne ďakujeme ZŠ Lúčna Vranov, CFT Academy za pozvanie 🤝
FOTO – Vranovské noviny.