Ocenenie nadaných žiakov primátorom mesta Košice

Naša žiačka a hráčka FA BENECOL Košice Saška JOOBOVÁ dnes bola ocenená primátorom mesta Košice za vynikajúce dlhodobé študijné výsledky, viaceré umiestnenia v športových súťažiach a ďalšie úspechy – (vo svojom ročníku sa dostala medzi 18 najlepších futbalistiek nášho regiónu), ktorými úspešne reprezentuje našu ZŠ, klub, ako aj mesto Košice. Zo 107 návrhov komisia vybrala 46 nadaných žiakov v štyroch kategóriách. 🫡

Saška, srdečne blahoželáme ❤️