Výlet 1.A

Žiaci 1.A posledný júnový týždeň navštívili ZOO Kavečany, ktorá patrí celkovou rozlohou expozičnej časti a počtom jedincov živočíchov medzi najväčšie ZOO na Slovensku  a z hľadiska rozlohy aj najväčšiu  v Strednej Európe.

Výlet v prírodnom prostredí Čiernej Hory si všetci užili.
 
Za doprovodu triednej p. učiteľky Helenky Jarošiovej a vychovávateľky Miriam Kurucovej mali krásny zážitok.