Ochrana mäkkých cieľov na školách

V súvislosti s ochranou mäkkých cieľov na školách sa v prípade potreby môžete obrátiť na e-mailovú adresu chranimedetikrpzke@minv.sk

Obvodné oddelenie Policajného zboru Košice, Dargovských hrdinov, a to, t. č.: 0961931655 a e-mailovú adresu oopzke.dh@minv.sk