Poďakovanie

Ďakujem všetkým svojim kolegyniam a kolegom, 

pani zástupkyni, učiteľkám, učiteľom, vychovávateľkám, členom školského podporného tímu, pani hospodárke, pani upratovačkám, školníkovi, vedúcej školskej jedálne a kuchárkam, administratívnej zamestnankyni za všetko vynaložené úsilie a zodpovedný prístup k svojej práci v školskom roku 2022/2023.
 
Jana Polačková, riaditeľka školy