Účasť na celoslovenskej detskej konferencii SÚ MEDZI NAMI – IT si pripojený / pripojená

Milí fénixáci – Postupimčatá a Postupimčatká,
 
aj tento školský rok sa pripravujeme na celoslovenské stretnutie fénixákov. Naša Základná organizácia Košice, ktorá pôsobí na našej ZŠ vysiela svojich členov už po 15.krát. Stretnutie sa uskutoční až na Myjave, to je na západnom Slovensku. Stretneme sa s ďalšou takmer stovkou detí zo všetkých kútov Slovenska, aby sme našli nové priateľstvá, získali nové zážitky a skúsenosti. Celoslovenské stretnutie sa bude konať 15.9. – 17.9.2023 (piatok – nedeľa) v Rekreačnom zariadení Prašník-Dúbrava – https://rekreacnestrediska.sk/rz-prasnik-dubrava/.
Na mieste nás čaká prezentácia našej ZO.Tešíme sa na Detskú konferenciu SÚ MEDZI NAMI – IT si pripojený /pripojená. Konferencia bude prebiehať formou živej knižnice. Privítame 3 zaujímavých hosťov a hostky, ktorí /ktoré nám porozprávajú svoje príbehy. Životy všetkých troch sú spojené s internetom, informačnou gramotnosťou a sociálnymi sieťami, ktorým sa aktívne venujú. Veríme, že konferencia bude pre nás deti a mladých zaujímavá, obohatená o osobnú skúsenosť a nové vedomosti sprostredkujeme ostatným deťom a kamarátom, ale aj svojim rodičom. Sobotné poobedie bude patriť hre, pri ktorej účastníčky a účastníci budú musieť rozlišovať medzi faktami a hoaxami, či medzi dezinformáciami a overenými informáciami. Mediálna gramotnosť je veľmi dôležitá súčasť informačnej gramotnosti, keďže väčšina informácií na nás dnes prúdi práve prostredníctvom internetu. Večer bude patriť Minitalentu Fénixu, ktorý je neodmysliteľnou súčasťou celoslovenského stretnutia. Čakajú na nás aj vecné ceny.