Svetový deň vďačnosti

Dňa 20.septembra sme si na našej škole pripomenuli symbolicky Svetový deň vďačnosti.
Žiačky 5.ročníka pod vedením Andrey Medveďovej sa poďakovali personálu školy za všetku prácu, ktorú vykonávajú s láskou. 🙏