Správna voľba povolania – študuj v kraji

Vážený zákonný zástupca, 

odbor školstva Košického samosprávneho kraja pripravuje prezentačnú výstavu stredných škôl s názvom Správna voľba povolania – študuj v kraji. Radi privítame Vás a Vaše deti – žiakov 8. a 9. ročníka základnej školy na tejto prezentačnej výstave košických stredných škôl. Aktivita sa bude konať v dňoch 24. – 25. októbra 2023 v telocvični SOŠ informačných technológií na Ostrovského 1 v Košiciach. Prezentačná výstava bude otvorená od 8:30 – 16:00 hod..

Účasť našich žiakov 8. a 9. ročníka je naplánovaná na deň 24.10. 2023 s odchodom od 8.00 h za účasti školskej poradkyne a TU. 

Vy, ako rodičia sa danej výstavy môžete zúčastniť aj súkromne v zmysle pozvánky.

 
Mgr. Bc. Janette Šalachová
učiteľka, školský poradca,
školská koordinátorka vo výchove a vzdelávaní
(prevencie drogových závislostí, kriminality
a sociálnopatologických javov)