Deň zdravej výživy 📸

Aj takto môže vyzerať deň zdravej výživy. Takéto dobroty čakali našich žiakov v školskej jedálni od p. vedúcej.