Feedback – správna voľba povolania

Prezentačná výstava SPRÁVNA VOĽBA POVOLANIA 2023 sa našim ôsmakom a deviatakom veľmi páčila. Všetci získali množstvo potrebných informácií a kontaktov. Žiakom sa veľmi rátala aj prehliadka SOŠ Informačných technológií, Ostrovského 1 za doprovodu miestnych študentov. Školskej poradkyni sa podarilo nadviazať spoluprácu so SŠ a získať cenné informácie o študijných odboroch, prijímacích konaniach na SŠ pre našich žiakov, ktorí prišli zo zahraničia a so slovenským jazykom to nemajú jednoduché. 
Náladu nám zlepšili aj naši bývalí absolventi, ktorí na mieste už reprezentovali svoje nové stredné školy, ale hrdo sa hlásili aj k svojej základnej škole.
Pozrite si spätnú väzbu našich žiakov na nasledujúcom linku, alebo obrázku.