Koľko lásky sa zmestí do škatule od topánok?

Koľko lásky sa zmestí do škatule od topánok? 😊
Naša škola sa aj tento rok zapojila do tejto akcie. Touto akciou chceme potešiť starkých, ktorí sú v domovoch dôchodcov. Ktorí sú väčšinou sami a nemajú možnosť dostať darček od blízkych na Vianoce. Preto, buďme štedrí a dajme do tohto darčeka kus svojho srdca. Potešme tých, ktorí to najviac potrebujú – hoc len drobnosťou.❤️