Návšteva Nemeckej knižnice Goetheho inštitútu – Štátnej vedeckej knižnice v Košiciach

Aj tohto roku žiaci-nemčinári deviateho ročníka navštívili vo štvrtok 2.11.2023 v čase vyučovania Nemeckú knižnicu Goetheho inštitútu, ktorá je súčasťou Štátnej vedeckej knižnice v Košiciach. Privítala nás v nej p. Ing. Naďová, ktorá nám na úvod vysvetlila, ako je literatúra v regáloch podľa tém rozdelená. Následne sme si pozreli krátky dokumentárny film o Berlíne, po ktorom sme mali odpovedať na otázky dotazníka k tomuto filmu. Robili sme to v skupinkách a nakoniec sme si odpovede spoločne ujasnili. Potom mala pre nás p. Nagyová s asistentkou pripravené jazykové hry pexeso a domino, pomocou ktorých sme si precvičili a obohatili nemeckú slovnú zásobu. Väčšina žiakov bola aktívna, čo svedčí o tom, že ich exkurzia zaujala. Z knižnice sme sa pozitívne naladení, posilnený kúskom pizze, vrátili späť do školy.