Reprezentácia školy na metodickom dni pri príležitosti Svetového dňa výživy

V stredu 8.11.2023 mesto Košice a oddelenie školstva magistrátu mesta Košice zorganizovalo metodický deň pri príležitosti Svetového dňa výživy.
ZŠ a MŠ dostali určený druh pokrmu na prípravu. Naša škola Postupimská 37 mala za úlohu upiecť Chlieb základný.
Veľmi radi sme sa zapojili a takto reprezentovali našu školu . Mestu Košice a pozvaným hosťom ďakujeme za príjemne strávené popoludnie  spolu s ochutnávkami jedál, ktoré pre nás pripravili kuchárky ZŠ a MŠ.
 
Monika Tomášová
vedúca školskej jedálne