TRIEDNE AKTÍVY

Vážení rodičia,

pozývame Vás na TRIEDNE AKTÍVY, ktoré sa uskutočnia v pondelok 13. novembra 2023 (hodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov žiakov za prvý štvrťrok šk. roka 2023/2024) so začiatkom o 16,30 – 18,00 hod. v triedach s triednymi učiteľmi. 

Týmto oznamujeme, že v pondelok z dôvodu konania pedagogickej rady k 1. štvrťroku bude skrátené vyučovanieneprebehne 6. a 7. vyučovacia hodina. Vyučovanie končí o 12,35 hod.

Školská jedáleň je v prevádzke, a taktiež ŠKD do 17,00 hod.

Ďakujeme za pochopenie.

Tešíme sa na Vašu účasť.