Prváci a športová príprava 🤗🎥

Prvé dva mesiace športovej prípravy našich šikovných prváčikov. 🤗
Prvoradým cieľom v prvom ročníku je hlavne RADOSŤ z pohybu. Ako prvé je potrebné navodiť pozitívnu atmosféru, keďže žiaci najprv iba spoznávajú rôzne športové odvetvia. Väčšina cvičení v prvom ročníku je prostredníctvom rozprávok, ktoré majú silný motivačný charakter. Všetko prebieha iba formou nácviku kondičných (rýchlosť, sila, vytrvalosť) a koordinačných schopností, ktoré sú základom pre následnú športovú špecializáciu. Od druhého ročníka začína: práca s detailami – najmä pri gymnastike, technike, ovládaní lopty…), zdokonaľovanie, zvýšenie intenzity, náročnosti, a optimálna výzva pre každého žiaka. Neoddeliteľnou súčasťou športovej prípravy musí byť dvojnásobná DISCIPLÍNA, bez ktorej sa nedá efektívne športovať.
Úsmev na tvári ako najdôležitejší faktor ❤️
(video – miniukážka je ešte len z prvých dvoch mesiacov 😉)