Exkurzia pre deviatakov a ôsmakov

Milí žiaci ôsmeho a deviateho ročníka,

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA PRIEMYSELNÝCH TECHNOLÓGIÍ, Učňovská 5, Košice

Vás pozýva na exkurziu svojich priestorov a prezentáciu svojich štúdijných odborov. 

Exkurzia sa uskutoční v stredu 15.11.2023. 

Zraz pred školou o 7.45 h, odchod o 8.00 h.

Autobus bude pristavený na ulici Postupimská pri blokoch.

Dĺžka trvania: cca 3 hodiny