Halloween Day na hodinách anglického jazyka

V piatok 27.10.2023 sme mali na 1. stupni Halloween Day, ktorým sme si pripomenuli tradíciu z čias starých Keltov. V dávnych časoch sa Kelti v noci z 31. októbra na 1. novembra lúčili s letom a vítali zimu. Tento sviatok sa rozšíril do celého sveta a neobišiel ani nás.
Aj my sme si na našej škole v rámci vyučovania anglického jazyka vyskúšali vyučovanie v maskách. Žiaci si pripravili skutočne zaujímavé a strašidelné masky a o zábavu bolo postarané.
2.B triedu na hodine anglického jazyka navštívili žiaci zo 6.B s nápadom čítať knihy mladším spolužiakom pod názvom „Veľkáči čítajú maľkáčom.“ Bolo to zaujímavé podujatie, deťom sa veľmi páčilo.