Metodický deň venovaný našim učiteľom

Dňa 16.11.2023 sme mali na našej škole  metodický deň, ktorý bol venovaný našim učiteľom. V prvej časti – „Ako zostať duševne zdravý“ – sme u nás privítali psychologičky z CPP Zuzkin park 10, Košice, Mgr. Danu Masicovú a Mgr. Viktóriu Vasiľovú. Témou tohto stretnutia bolo duševné zdravie, ktoré je v dnešnej uponáhľanej dobe veľmi dôležité aj pre nás – učiteľov. Je aktuálne nielen pri neformálnom vzdelávaní našich žiakov, ale je dôležité aj pre pedagógov našej školy, aby sa naučili voliť správne prvky psychohygieny pri ich každodennej náročnej práci. Naši učitelia robili rôzne skupinové aj individuálne aktivity na túto tému. Všetci boli príjemne naladení a otvorení novým skúsenostiam.

V druhej časti programu – „Program finančnej gramotnosti“ – sme sa venovali finančnej gramotnosti, ktorá na našej škole prebehne v apríli – máji budúceho roka a bude určená žiakom 1. – 9. ročníka. Naši učitelia sa vžili do pozície žiakov a aplikovali hru na sebe. Overili si efektivitu hry,  vhodnosť a časové nastavenie aktivity a v neposlednom rade si overili kľúčové kompetencie, ktoré vyžadujú od žiakov. Cieľ metodického dňa bol naplnený a tešíme sa na ďalšie takéto stretnutie.

no images were found