ŠKD – Výroba viečok

Keďže je čas adventu tak sme sa rozhodli vyrobiť si sviečky. Deťom sa to páčilo a sľúbili sme si, že si to zopakujeme.

M. Valková, vychovávateľka