Detská misia

Dňa 14.12 na našu školu zavítalo občianske združenie Detská misia. Našim deťom zvestovali Radostnú zvesť o narodení malého dieťaťa Ježiša. 
Súčasťou návštevy bolo predstavenie, spev a zahrali sa aj hry. Deti boli aktívne, pekne odpovedali na otázky, ktoré sa ich pýtali predstavitelia z detskej misie. 
Z tohto predstavenia si odniesli do svojho života veľa pekných poznatkov.