Plavecký výcvik 3.B

5 náučných týždňov v bazéne (november/december) 8.12 úspešne ukončili plavecký výcvik aj žiaci 3.B triedy 👌