ŠKD – tvorenie pred prázdninami

Nálada v ŠKD pre prázdninami sa niesla v duchu tvorenia, vianočných piesní, tanca, hier a vianočného kina. 🌲🍿
Tímea Kenderková, vychovávateľka