Víťazstvo v okresnom kole v súťaži Šaliansky Maťko

Šaliansky Maťko je súťaž v prednese povestí už mnoho rokov. Aj dňa 8.2.2024 sme sa  v CVČ, EP – Popradská 86, pomocou prednesu mnohých žiakov preniesli do čias dávno minulých, z ktorých vanie duch tajomna. Súťažilo sa na okresnej úrovni. Naša škola mala zastúpenie vo všetkých troch kategóriách. A napoludnie prišla výborná správa!!! Náš žiak Gregor Polačko, žiak 7. A triedy sa umiestnil na krásnom 1. mieste. 

Našu školu reprezentovali:
Lea Kopsová 3.B
Nikola Homoly 4.B
Gregor Polačko 7.A 
 
Ďakujeme z vzornú reprezentáciu!