Premeňte 2% na smiech svojich detí. Ako darovať 2%?

Tlačivo 2% dane

Ak ste zamestnanec a daňové priznanie za vás robí Váš zamestnávateľ, do 15. 2. 2024 požiadajte zamestnávateľa o ročné zúčtovanie preddavkov. Zamestnávateľ je povinný vystaviť pre účely poukázania 2% zaplatenej dane tlačivo. Toto potvrdenie je veľmi dôležité, nakoľko sa prikladá k formuláru na darovanie 2%.

Ak ste podnikateľ alebo firma, máte možnosť asignovať 2 percentá z dane spolu s podaním daňového priznania. Právnické osoby môžu poukázať 1,0% (2%) z dane aj viacerým prijímateľom, minimálna výška v prospech jedného prijímateľa je 8,00 €.

Boli ste v roku 2023 dobrovoľníkom? Pred tým, než vypíšete potrebné tlačivo na darovanie 2%, spočítajte si svoje dobrovoľnícke hodiny odrobené v minulom roku – ak ich je viac ako 40 hodín, môžete venovať nie 2% ale 3%. A to je naozaj rozdiel.

Dokedy podať daňové priznanie resp. dokedy darovať 2%? Tu sú aktuálne termíny pre rok 2024.

Ak ste zamestnanec, ktorému robí daňové priznanie zamestnávateľ a máte v rukách Potvrdenie o zaplatení dane, prípadne potvrdenie o odpracovaní dobrovoľníckych hodín, tak potrebujete vypísať ešte tlačivo Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane. Tieto formuláre je potrebné zaslať do 30. 4. 2024 na Daňový úrad v mieste vášho bydliska (môžete aj na adresu vašej školy a my to za Vás vybavíme). 

Ak ste podnikateľ alebo firma (právnická osoba), daňové priznanie je treba podať do 31. 3. 2024. To platí v prípade, ak máte zdaňovacie obdobie kalendárny rok. Od roku 2018 musíte ako právnická osoba komunikovať s Daňovým úradom elektronicky. Asignovať 2% z dane teda dokážete len priamo v elektronickom systéme.

Premeňte vaše 2% na smiech detí.

Predstavte si detstvo, aké chcete – aké by ste chceli pre seba, pre svoje deti či vnúčatá. Prostredníctvom Vášho príspevku získame príležitosť zakúpiť veci, či pomôcky, ktoré nám pomôžu zlepšiť našu starostlivosť, alebo skrášliť prostredie školských tried, školského pozemku, školy.

ÚDAJE POTREBNÉ NA POUKÁZANIE 2%

Názov: Združenie rodičov a priateľov školy pri ZŠ Postupimská 37 Košice

IČO: 35557656

Číslo účtu: SK37 0900 0000 0004 4553 6924

VS: 1005

S úctou 

PhDr. Marta Zahurancová, MBA

predsedníčka o.z. ZRPŠ pri ZŠ Postupimská 37, Košice