Zriadili sme miesto na odkladanie školských tašiek

Na našej škole sme zriadili miesto na odkladanie školských tašiek.

Je to miesto, kde si naši žiaci môžu po skončení vyučovania odložiť školské tašky pokiaľ sa naobedujú v školskej jedálni. Žiaci sa nemusia vracať späť do tried, alebo nechať tašky pohodené na chodbách, na zemi, čím výrazne predídu ich poškodeniu.