Naši malí architekti

Na hodinách pracovného vyučovania žiaci 4.A vytvorili vlastné rozprávkové mestečko. 🤗 Každá skupinka sa zahrala na malých architektov a projektantov. Výtvory boli veľmi zaujímavé a krásne! Táto aktivita sa veľmi páčila aj našim žiakom.