Puto priateľstva medzi našimi žiakmi a žiakmi MŠ

Puto priateľstva medzi žiakmi z tretieho ročníka a deťmi z Materskej školy je vzácne a krásne. Keď staršie deti navštívia mladšie, vytvára sa príležitosť na zdieľanie skúseností, spoločné hry a nové priateľstvá. Týmto spôsobom sa vytvára pekný most medzi generáciami a posilňuje sa komunitný duch.
Naši šikovní žiaci prečítali deťom dve krásne rozprávky, a malé mažoretky predviedli, čo všetko dokážu s mažoretskou paličkou.