Športové triedy – video

🤝✨V rámci športových tried, v ktorých žiaci majú okrem 2 hodín telesnej výchovy + 3 hodiny športovej prípravy, pristupujeme systémovo k celkovej výchove, aby deti boli čo najlepšie pripravené pre prípadnú úspešnú špecializáciu. Hodiny športovej prípravy nie sú na úkor iných predmetov a sú súčasťou rozvrhu hodín.

❤️Veľmi dôležitá je emocionálna väzba k činnostiam, pretože prehlbuje vnútornú motiváciu. Aj z toho dôvodu niektoré hodiny, najmä v prvom ročníku, sú obohatené aj o zážitkovú formu, príbehy a radosť z pohybu ešte väčšia.

📚🏅Sme jediná základná škola na sídlisku Dargovských hrdinov, kde nájdete úzke spojenie vzdelania so športom. Šport je skvelým doplnkom pre osobnostný vývoj človeka, samozrejme prvoradé je vždy vzdelanie a plnenie si povinností, k čomu vedieme aj našich malých športovcov.

🌟OPTIMÁLNA VÝZVA pre každého žiaka 🌟
➡️TALENTOVANÍ ŠPORTOVCI, ktorí už úspešne pôsobia v rôznych športových kluboch, majú vďaka tréningom (predmet športová príprava) zabezpečený intenzívnejší rozvoj, ktorý je základom všetkých športov.
➡️ŽIACI, ktorí zatiaľ nepôsobia v športových kluboch, na týchto hodinách spoznávajú lásku k športu, hľadajú prípadnú špecializáciu, budujú sebavedomie a kolektivizmus.

ZÁPIS DO PRVÉHO ROČNÍKA klasických tried a športových tried prebehne 5. a 6. apríla 2024. ELEKTRONICKÚ PRIHLÁŠKU nájdete na stránke www.postupimska.sk

INFO, otázky & odpovede, ďalšie videá z hodín športovej prípravy
📌 https://postupimska.sk/sportova-trieda/ 📑📝✏️