Návšteva nemeckej knižnice

Ani na krúžku NEMECKÉHO JAZYKA žiaci našej školy nezaháľujú. Dňa 15. mája navštívili NEMECKÚ KNIŽNICU, prezreli si priestory a jednotlivé časti knižnice. Po výklade pani knihovníčky pracovali v skupinkách a plnili zadané úlohy, venovali s aktivitám a preverovali si nadobudnuté vedomosti. Odmenou bolo nielen zážitkové učenie, ale aj sladká zmrzlina. Ďakujeme za príjemnú spoločnosť, pomoc pri dozore a presunoch pani Kontírovej.

ZŠ Postupimská, viac ako škola 😊