Rodičovské združenie

sa uskutoční v pondelok 16.9.2019 so začiatkom o 16:00. Začíname spoločným stretnutím v školskej jedálni a následne budeme pokračovať v jednotlivých triedach s triednymi učiteľmi