Dobrovoľnícka jeseň

sa uskutoční v sobotu 5.10.2019 so začiatkom o 9:00. Pôjde o akciu počas ktorej budeme vysádzať nové stromčeky a škrášľovať školský areál.