Skrátenie vyučovania

V piatok 20. decembra 2019 končí vyučovanie  po 5. vyučovacej hodine /12:35 hod./ pre všetky triedy. Od pondelka 23. decembra začínajú prázdniny.