Koledovaniu u starostu

Koledovanie u pána starostu Andrejčáka v našej Mestskej časti Košice – Dargovských hrdinov.  Koledovala VI.A trieda spolu s p. učiteľkou Mgr. Danielou Chomovou.