Rodičovské združenie

Rodičovské združenie sa uskutoční v pondelok 13. januára 2020 so začiatkom o 16:30 v jednotlivých triedach s triednymi učiteľmi.