Šaliansky Maťko

Súťaž žiakov v recitácií slovenských povestí. Žiaci súťažili v troch kategóriách a porota rozhodla o umiestnení.

1. kategória /2. – 3.ročník/
1. miesto – Vanesa Dacáková 2.A
2. miesto – Anna Ducsaiová 3.A
3. miesto – Gregor Polačko 3.A

2. kategória /4. – 5. ročník/ 
1. miesto – Andrej Štec 4.A
2. miesto – Laura Šmajdová 4.A
3. miesto –  Dávid Bodnár 4.B

3. kategória /6. – 7 ročník/
1. miesto – Ema Hurtuková 6.A
2. miesto – Natália Balintová 6.A