Dodatok – škol. poriadok

13. januára bol aktualizovaný školský poriadok dodatkom v bode číslo 2.2.5 Veľká prestávka odsek 1)