Súťaž vo vybíjanej

Medzitriedna súťaž žiakov 3. a 4. ročníka vo vybíjanej sa u nás konala 23. januára. Pred zápasmi vládla napätá atmosféra. Po rozcvičke nasledovali vzájomné zápasy. Družstvá vynaložili maximálne úsilie. Víťazom sa stali žiaci 4. A triedy. Žiakov prišli podporiť aj rodičia. Už teraz sa tešíme na najbližšie stretnutie 🙂