Bezpečnosť na železnici

V spolupráci so Slovenským Policajným zborom – OR PZ v Košiciach sa u nás konala výučba dopravnej výchovy zameranej na bezpečnosť na železnici. Rozprávali sa o tom ako sa máme správať a chovať v kritických situáciach. ?