Ples v opere

Ples v opere v spolupráci so ZŠ Postupimská!

Na prvý pohľad nespojiteľné, ale pravdivé. Ako jediná škola v Košiciach sme súčasťou projektu škola Inkluzionistov. A tento projekt je podporovaný financiami získanými v rámci Plesu v opere.

Čo je to Škola inkluzionistov?

Škola inkluzionistov je program Nadácie pre deti Slovenska zameraný na rozvoj a podporu inkluzívneho vzdelávania na prvom a druhom stupni základných škôl. Cieľom je podpora a rozvoj práce na školách s rozmanitosťou žiakov bez ohľadu na ich fyzické, intelektuálne, emocionálne, sociálne, jazykové alebo iné obmedzenia. A naša škola je účastníkom tohto v poradí 2.ročníka. Je to veľký úspech pre našu školu a veríme, že skúsenosti, ktoré ako pedagogický zbor nadobudneme vďaka Škole inkluzionistov pomôžu k lepšiemu individuálnemu prístupu ku všetkým našim žiakom.  

Inklúzia je totiž jediná cesta, po ktorej musíme ísť v rámci vzdelávania žiakov a my sme sa po nej rozhodli ísť. Cesta je dlhá, ale základ sme položili aj vďaka Škole inkluzionistov.