Šalianský Maťko – okres

V CVČ sa uskutočnilo okresné kolo recitačnej súťaže slovenských povestí – Šaliansky Maťko. Našu školu reprezentovali 3 žiaci:  
Ema Hurtuková 6.A,
Andrej Štec 4.A,
Vanesa Dancáková 2.A

Dvaja boli úspešní a získali aj ocenenie:
Ema Hurtuková v III.kategórii 6. – 7.ročníky získala 2.miesto
Andrej Štec v II.kategórii 4. – 5. ročníky získal 3.miesto.

Emu pripravovala p. učiteľka Chomová, Andreja p. učiteľka Kalinová a Vanesu p. učiteľka Spišáková.