Záverečné hodnotenie žiakov

Rozhodnutie – Záverečné hodnotenie žiakov v čase mimoriadnej situácie

Riaditeľka Základnej školy, Postupimská 37 v Košiciach vydáva rozhodnutie o záverečnom hodnotení žiakov základnej školy v čase mimoriadnej situácie spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020. Rozhodnutie sa vydáva na základe rokovania Pedagogickej rady ZŠ Postupimská 37 v Košiciach zo dňa 02.06.2020.