Dotazník – nástup II. stupeň

Prieskum záujmu o nástup na vyučovanie pre žiakov II. stupňa od 22.6.2020Milí rodičia, 
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR umožňuje otvorenie šiesteho až deviateho ročníka základných škôl. Účasť žiakov na vyučovaní je dobrovoľná.

Z tohto dôvodu Vás prosíme o vyplnenie dotazníka, ktorým zisťujeme Váš záväzný záujem prihlásiť Vaše dieťa na vyučovanie od 22.6.2020.

Formulár vyplňte aj v prípade, že nemáte záujem využiť túto možnosť.

Pre každé Vaše dieťa, ktoré navštevuje našu školu v 6. – 9. ročníku, vyplňte formulár samostatne.

Na základe stavu, ktorý zistíme prieskumom, pripravíme a zverejníme organizáciu prevádzky školy.
 

Prosíme o vyplnenie dotazníka –> DOTAZNÍK