Zmena prevádzky školy

Pokyny k zmene v prevádzke školy od 15.6.2020

Prevádzka školy je od 6:30 do 16:30 hod.

 

6:30 – 7:40  ranná služba v ŠKD
7:40 – 8:00  príchod žiakov do školy
8:00 – 11:40   výchovno-vzdelávací proces  
11:40 – 16:30  ŠKD

OBEDY:
11:45 – 12:15 – 4. + 5. ročník – žiaci po obede odchádzajú domov

12:00 – 12:30 – 1. + 2. + 3. ročník – žiaci po obede odchádzajú domov
12:15  – ŠKD – deti, ktoré ostávajú v ŠKDINFORMÁCIE A POKYNY PRE RODIČOV

  • Jednotliví žiaci ročníkov 1. – 4. budú od 16. 6. vo svojej kmeňovej triede  s triednym učiteľom.

  • Žiaci 5. ročníka pokračujú v doterajšom režime.

  • Naďalej sa vykonáva ranný filter a preventívne meranie teploty.

  • Pri príchode tých žiakov, ktorí doposiaľ do školy prihlásení neboli, je potrebné, aby rodič nahlásil nástup dieťaťa triednej učiteľke a priniesol vyplnené prehlásenie o zdravotnom stave svojho dieťaťa. Tlačivo dieťa odovzdá triednej učiteľke v prvý deň nástupu do školy. Tlačivo je potrebné vytlačiť a vyplniť, stiahnete ho tu –> TLAČIVO

  • Žiakov, ktorí nastúpia do školy dodatočne a majú záujem o stravu v ŠJ, je potrebné deň vopred nahlásiť vedúcej školskej jedálne na tel.č. 055/ 6715 470. Nezabudnite pripomenúť svojim deťom, aby si priniesli prihlasovací čip.

  • Deti, ktoré chcú dodatočne navštevovať ŠKD je potrebné nahlásiť triednym učiteľom.

  • Naďalej zostáva povinnosťou zákonného zástupcu zabezpečiť pre dieťa dve rúška a balíček hygienických vreckoviek.V popoludňajších hodinách si môže rodič vyzdvihnúť dieťa z ŠKD v týchto možných časoch: 14:00, 15:00, 16:00 – 16:30 hod. Prosíme o rešpektovanie stanovenej doby odchodu dieťaťa. Dávame Vám do pozornosti náš nový systém video-vrátnika, na ktorom sú zvončeky označené menami p. vychovávateliek. Prostredníctvom tohto systému v oddelení v ŠKD   vychovávateľka uvidí zákonného zástupcu  a dieťa pošle  do vestibulu školy. Vo vestibule pri dverách bude služba, ktorá bude dohliadať na bezpečnosť.  

V pondelok 15.6.2020 platí prevádzka podľa doposiaľ určeného harmonogramu.

Nové pokyny nadobúdajú platnosť od 16.6.2020.

Mgr. Jana Polačková
riaditeľka školy