Dotazník – obedy II. stupeň

Dotazník – obedy pre žiakov II. stupňa

Vážení rodičia.
Od 15.6.2020 máte možnosť odoberať pre svoje dieťa, ktoré je žiakom 6. – 9. ročníka, obed v školskej jedálni.

Ak máte viac detí, ktoré navštevujú II. stupeň našej školy, a máte záujem o obedy, vyplňte dotazník pre každé dieťa samostatne.

Dotazník je potrebné vyplniť do 12. júna 2020, do 12:00.
Ďakujeme za spoluprácu.

Prosíme o vyplnenie dotazníka –> DOTAZNÍK