Rozlúčka s deviatakmi

Vážená pani riaditeľka, vážení učitelia, zamestnanci a priatelia školy.

My žiaci 9.A Vás pozývame na „Rozlúčku s deviatakmi“, ktorá sa uskutoční dňa 30.6.2020 /utorok/ o 10:00 v Kultúrnej miestnosti na pôde našej Základnej školy Postupimskej 37.

Všetci ste srdečne vítaní. Tešíme sa na Vás