Júnové aktivity 1

Deti 1.A a 2.A triedy – 2. skupiny v júni plnili rôzne aktivity.  Prváci spoločne s druhákmi pripravovali 19.júna pre svojich ockov darček z príležitosti Dňa otcov. Aké košele sa im podarili?  Nádherné, pretože boli vytvorené s láskou.   

Amanko so Števkom pred svojimi mladšími spolužiakmi robili pokusy, pri ktorých zisťovali podmienky rastu rastlín. 

Zaujala ich aj logická hra SUDOKU. Rozmýšľali nielen v laviciach, ale i pri tabuli, kde vysvetľovali ostatným postup. Bolo že to radosti, keď každý splnil svoju úlohu.  Bolo to nádherné obdobie. My sme si z toho zobrali len to pozitivne. 

Mgr. Danka Spišáková