Oceňovanie žiakov

Desať mesiacov školského vyučovania ubehli ako voda. Máme za sebou veľa splnených úloh, náročné výzvy, dni plné snaženia a usilovnej práce. Tento školský rok bol mimoriadne náročný pre nás všetkých. Usilovne sme pracovali, učili sa, získavali noví poznatky. Popri učení sme sa zapájali do rôznych súťaží. Boli to literárne súťaže – Dobšinského Košice, Šaliansky Maťko a Hviezdoslavov Kubín. Máme radi matematiku, čo dokazujú aj matematické súťaže: Maksík, Klokanko, Pytagoriáda, Matematické oriešky – 4. ročník.

Rovnako tak sme ocenili žiakov za dosiahnuté výsledky a reprezentáciu školy v matematických a informatických súťažiach (Matematická olympiáda, Pytagoriáda, Matematický klokan, Liga 4 x 4, iBobor) a odovzdali im malé pozornosti, ktoré venovalo ZRPŠ.

Zmerali sme si aj sily vo vedomostnej celoslovenskej súťaži Všetkovedko, kde sme boli
 úspešní a žiaci ocenení. Zapojili sme sa aj do výtvarných súťaží: Vianočná rozprávka, Koláže rozprávajú, Vesmír očami detí a medzinárodnej súťaže „Ja a koronavírus“.

Najväčší pokrok urobili naši najmladší v žiackom kolektíve – prváci, ktorí museli prelúskať abecedu, zvládnuť počítanie, naučiť sa, čo sa v škole smie, čo sa nesmie.

Mnohí pracovali usilovne, svedomito. Nevzdávali sa ani počas mimoriadnej situácie,
 pracovali ako usilovné včeličky. Prajeme všetkým, aby ste si dobre oddýchli, načerpali novú silu a energiu, spoznali veľa zaujímavých ľudí , miest a vecí na našej krásnej planéte. Prajem pekné leto, bezpečný návrat do školy a dovidenia v novom školskom roku.