USMERNENIE

Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania v Základnej škole Postupimská 37 pre školský rok 2020/2021 v čase od 2. septembra 2020 do 14. septembra 2020 na základe usmernenia MŠVVaŠ SR.…

Čítaj viac

Klokanko

V školskom roku 2019/2020 sa celoslovenská matematická súťaž Klokanko konala formou online. Zapojilo sa 13 žiakov z 1. stupňa a 2 žiaci z 2. stupňa. Všetkým úspešným riešiteľom…

Čítaj viac