Rozlúčka s IX.A

Rozlúčka s deviatakmi našej školy. Vyprevadili sme ich do „sveta“ strednej školy. 🙂 Nakoľko tento rok bolo pandémia, naši žiaci nemali vlastné triedne tablo. To sme nahradili portfóliom, ktoré spracovali žiaci.

.

PORTFÓLIO ŽIAKOV

Filip Štemel PORTFÓLIO
Karolína Bačová PORTFÓLIO
Jakub Michvocik PORTFÓLIO
Juliána Zlacká PORTFÓLIO
Marek Lapšanský PORTFÓLIO
   

.

Kvietky pre našu triednu p. učiteľku Šalachovú 

.

TRIEDNE VIDEO

.

VYPREVÁDZANIE DEVIATAKOV