Júnové aktivity 2

Tretiaci sa tešili do školy na svoju pani učiteľku, ale hlavne na spolužiakov. Pani učiteľka žiakom pripravila zážitkové vyučovanie. Žiaci začali vysielať TV ŠKOLA. Vysielali zo života v škole i na školskom dvore pri poznávaní liečivých rastlín. Dozvedeli sa od spolužiakov A.Grajcára, G. Polačka a M. Poľaka o zaujímavých kameňoch. Vyučovanie bolo aj formou hier – Násobilkové domino, Kto skôr?, Sudoku, Dobble… Pri vyhľadávaní a triedení slovných druhov sa deťom podarilo vytvoriť zaujímavého vtáka. A.Grajcár zrealizoval výzvu: ,,Plyšák, s ktorým spávam.“ Žiaci sa zabavili a strávili príjemné chvíle v škole.

Mgr. Valéria Halečková